Ring til os på: 4034 8492

Høng Vandværk forsyner ca. 2470 forbrugere med rent drikkevand.

Kontakt os på tlf. 4034 8492

Hyppigt stillede spørgsmål


Hvad koster en m3 vand?
Svar: Vandet koster til vandværket 8,75 kr. pr. m³ i 2023. Når der så tillægges grøn afgift, bidrag til spildevandsanlæg, bidrag til rensningsanlæg, spildevandsafgift til staten og moms af det hele, så er prisen oppe på 74,56 kr.

Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?
Svar: Ca. 105 liter pr. person pr. døgn.


Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?
Svar: 16 °dH


Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet?
Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.


Må jeg bruge vand til at vaske min bil?
Svar: Ja.


Må jeg bruge vand til at vande min have?
Svar: Ja, men vær opmærksom på prisen. Man betaler fuld pris – Dvs. 74,56 kr. pr. m³.


Opfylder vandets kvalitet gældende regler?
Svar: Ja. Seneste vandanalyse kan se under ”Vandkvalitet”

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?
Svar: Ring til vagten, tlf. 40348492. Også gerne hvis der kun er mistanke om et vandbrud.


Hvor er min stophane placeret?
Svar: Normalvis 0,5 - 1 m inde på grunden. Kontakt evt. vandværket.

Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?
Svar: Ja! Loven tillader en fejlvisning på +- 5%. I praksis er målerne langt mere nøjagtige.


Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?
Svar: Ja! Det er altid en god ide at kontrollere sit forbrug regelmæssigt. Så kender man det normale forbrug, og kan reagere hurtigt hvis forbruget stiger.


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?
Svar: Microwa tlf.: 70269326. Spørgsmål vedr. spildevandsafgift og kloakbidrag bedes stilles til Kalundborg Forsyning.


Hvordan melder jeg flytning til vandværket?
Svar:Send en mail til vandværket: info@hvv.dk (eller brev) med adresse på aflæsningsstedet, målernr., målerstand og ny adresse til fremsendelse af opgørelse. Evt. navn på den nye forbruger. Husk også at sende aflæsningstal til Kalundborg Forsyning.

Det anbefales i øvrigt, at aflæsningen indgår i refusionsopgørelsen, som udarbejdes af ejendomshandler/advokat ved ejerskifte af ejendom.


Hvad vil det sige, at være andelshaver/interessent i vandværket?
Svar: Som andelshaver er man medejer af vandværket. Man kan få medindflydelse ved at stille forslag til en generalforsamling, møde op og bruge sin stemmeret.

Høng Vandværk er nu på facebook, Vi vil herinde sende informationer ud omkring drift forstyrrelser mv, del gerne vores side så vi kan nå ud til alle i forsyningsområdet.
De bedste hilsner
Høng Vandværk


FORBRUGERNES PERSONLIGE DATA ER BESKYTTET.

EU´s persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018. Høng Vandværk er efter meget hårdt arbejde glade for at kunne meddele: ”Vandværkets forbrugere er nu i tråd med forordningens overordnede målsætninger beskyttet mod misbrug af deres personlige data” siger formand Erling Skovdal.
Læs mere
Danske vand