Ring til os på: 4034 8492

Høng Vandværk forsyner ca. 2470 forbrugere med rent drikkevand.

Kontakt os på tlf. 4034 8492

Høng Vandværk forsyner ca. 2470 forbrugere med rent drikkevand.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.
Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via Telefonen, og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer.
Vandværket udpumper ca. 255.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.

Hårdhed
Drikkevandet i Høng Vandværks forsyningsområde er hårdt vand, det vil sige °dH ca. 15

Fjernaflæsning af vandmålere
Høng Vandværk har udskiftet alle afregningsmålere til elektroniske målere. Disse nye målere bliver fjernaflæst til brug for afregning mellem forbrugere og vandværk. Det foregår på den måde, at en bil med tydelig afmærkning "MÅLERAFLÆSNING" kører rundt på de fleste veje i hele forsyningsområdet. Der vil hvert år blive aflæst i starten af januar, men også på andre tidspunkter som en del af en rutinemæssig ledningskontrol.

 

Høng Vandværk er nu på facebook, Vi vil herinde sende informationer ud omkring drift forstyrrelser mv, del gerne vores side så vi kan nå ud til alle i forsyningsområdet.
De bedste hilsner
Høng Vandværk


FORBRUGERNES PERSONLIGE DATA ER BESKYTTET.

EU´s persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018. Høng Vandværk er efter meget hårdt arbejde glade for at kunne meddele: ”Vandværkets forbrugere er nu i tråd med forordningens overordnede målsætninger beskyttet mod misbrug af deres personlige data” siger formand Erling Skovdal.
Læs mere
Danske vand