Ring til os på: 4034 8492

Høng Vandværk forsyner ca. 2470 forbrugere med rent drikkevand.

Kontakt os på tlf. 4034 8492

1 m3  (1000 l.) forbrugt vand koster i 2023 i alt 74,56 kr. Prisen fordeler sig således: Bidrag til spildevands- og renseanlæg + spildevandsafgift til staten 57,85 kr. Statsafgift ledningsført vand 7,96 kr. Vandpris til Høng Vandværk 8,75 kr. Hertil kommer fast årlig afgift og målerpleje på 918,75 kr. pr. forbruger. Alle priser inkl. moms.
Ved at spare på vandet, er det ikke kun en økonomisk gevinst for den enkelte forbruger. Du er også med til at sørge for, at vi har rent grundvand i fremtiden. Det er godt at tænke på, hver gang man åbner for vandhanen - både på badeværelset, i køkkenet, på arbejdspladsen og i skolen.

Vandspild er overflødigt forbrug, som ingen har glæde af. Det drejer sig om alt fra dryppende vandhaner til utætte installationer. Desværre er de sidste både de sværeste at opdage og de mest kostbare, fordi det ofte drejer sig om enorme mængder vand fra selv en lille sprække.

Fra vandværket bringer vi en opfordring: Aflæs måleren regelmæssigt! Så kender man det normale forbrug, og kan reagere hurtigt hvis forbruget stiger.

Fakta

En parcelhus-familie på to voksne og to børn bruger pr. år ca. 160 m3 vand. Det beløber sig til ca 12,500 kr. pr. år i direkte forbrugsbetaling incl. vandpris, vandafledningsafgift, statsafgift og moms. Hertil kommer opvarmningen af det varme vand, som bruges til bad, opvask osv. Så med lidt fokus på vandmåleren er der mulighed for en pæn besparelse.

Høng Vandværk er nu på facebook, Vi vil herinde sende informationer ud omkring drift forstyrrelser mv, del gerne vores side så vi kan nå ud til alle i forsyningsområdet.
De bedste hilsner
Høng Vandværk


FORBRUGERNES PERSONLIGE DATA ER BESKYTTET.

EU´s persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018. Høng Vandværk er efter meget hårdt arbejde glade for at kunne meddele: ”Vandværkets forbrugere er nu i tråd med forordningens overordnede målsætninger beskyttet mod misbrug af deres personlige data” siger formand Erling Skovdal.
Læs mere
Danske vand